Theater and stage collection of clothes “Pigeons” as an example of design

Актуальні проблеми сучасного дизайну: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 квітня 2021 року. – В 2-х т. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 185-188.
УДК 687.01:793.16

Категорії: 2021Публікації